Dugnaden 2007

Lørdag 26/5-2007 ble det for tredje gang i nyere tid arrangert dugnad på Sandsetdalsvegen.

Dette er et lite forsøk på å "referere" fra denne hendelsen i ord og bilder.

Fremmøtet var denne gangen helt utrolig, det møtte mer enn 40 personer for å gjøre en innsats, slik at det nesten ble i minste laget med arbeidsoppgaver til alle.
Hovedoppgavene som skulle utføres var omkring bommen. Her skulle beises, ryddes skog og kratt, legges tak m.v.
I tillegg ble endel folk satt til å rydde langs vegen lenger nordover, og noen sjekket stikkrenner og slikt.
Den videre rapporten går i hovedsak i bilder. Da undertegnede var med på arbeidet rundt bommen, blir det dessverre ufortjent lite fokus på dem som jobbet andre steder langs vegen.

Jeg har forsøkt å få med så mange bilder som mulig,men vi har relativt lite diskplass for disse sidene.

 

   

8-10 personer satte i gang med å hente torv til taket på bombua nede

ved elven i nærheten av bommen.

Det ble et brukelig høl i bakken etter hvert.
   
Og en stor haug med torv mellomlagret ved bommen. Noen av torv-skjærerne tar en pust etter jobben.
   
En annen gruppe er kommet gang på taket av bombua. En beiser bua, mens en holder på med å legge undertak.
   
Undertaket begynner å komme på plass. Mens en gruppe er i gang med hogst bak og omkring bua.
   
Effektiv hogst...... ......gir ganske mye ved.
   
Og så begynner torva å komme på plass.... ..mens snekkerne fortsetter med grunnarbeidet på baksiden.
   
Også taket over bom-automatene har fått sitt torvtak. Noen holdt også på med å rydde kratt og kvist langs vegen...
   
.....og etter tømmerhoggerne rundt bua. Denne gjengen holdt på med kvistrydding langs vegen lenger inne i dalen.
   
Etter dugnaden ble det "noe å bite i" på Sandset-vollen. De påfølgende bildene er uten kommentarer. -----------------------------------------------------------