Velkommen til Sandsetdalen Veglag.

Sandsetdalen veglag ble stiftet 19/11-2005 med formål å drive og vedlikeholde Sandsetdalsvegen, finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For informasjon om Sandsetdalen, og litt bakgrunnen for opprettelsen av Sandsetdalen Veglag se egen side. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil eller mangler på sidene, og også hele "artikler" dersom noen føler kallet.

Vi finnes også på Facebook og informasjonen blir normalt først oppdatert der.

 

Meldinger:

25.09.2019

En forespørsel fra Skilaget!

 

Fjellguten skilag trenger hjelp til å forbedre skitraseen  og har send følgende melding:

 

Det jobbes nå med skiløypa innover i Sandsetdalen slik at det kan bli brukbare løyper med lite snø.

I den forbindelse blir det laget noen nye traseer som kun vil bli kjørt med snøscooter.

 

For å få gjort mest mulig nå i høst trenger vi hjelp til rydding og bæring av materialer til en klopp som må bygges.

Fint om de som har anledning til å hjelpe til kan ta kontakt med Knut Bøhler på tlf. 959 90 552. Jeg vil være på hytta i tiden 28.09 til ca. 7.10

07.05.2019

 

Referat fra ordinært årsmøte 2019

 

Årsmøte i Sandsetdalen Veglag ble avholdt som vanlig før Påske, nærmere bestemt 17. april på Fjellvang Grendehus.

Fremmøte var relativt bra, selv om Påsken kom sent i år.  Godkjent referat/protokoll, saksliste mm. fra Årsmøte kan dere lese her.

 

Ønsker dere alle en fin vår og Sommer!

06.04.2019

Årsmøte 2019

Påsken nærmer seg og vi minner om at årsmøte for 2018 avholdes Fjellvang Grendehus, Tessungdalen Onsdag 17.04.2019 kl. 18.00.

 

I tillegg til de vanlige sakene som årsmelding, regnskap og valg så vil styret orientere om status på oppgradering av veien.

Regnskap for 2018 er nå tilgjengelig under HER og under dokumenter.

 

For innkalling se utsendt mail, Facebook eller HER .

20.03.2019

Innkalling til årsmøte 2019!

 

Ordinært årsmøte i veglaget avholdes på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen Onsdag 17.04.2019 kl. 18.00.

I tillegg til de vanlige sakene som årsmelding, regnskap og valg så vil styret orientere om status på oppgradering av veien.

 

For innkalling se HER.

(Innkalling sendes også på mail og legges ut på Facebook)

08.10.2018

Oppdatert informasjon til våre medlemmer!
 
Søndag den 07.10. hadde veilagets styre (Dag A Nilsen, Asgeir Midtbøen, Åse Heggland Dahl & Øystein Skavlebø ) og E&R Service representert v/Nils Lauluten sluttkontroll på oppgradering av veien.
 
Før vi startet sluttkontrollen tok vi opp de relativt få kommentarene vi har mottatt fra våre medlemmer i løpet av prosessen med E&R Service og mottok gode faglige svar på dette.
 
Noen av dere har sikkert registrert at det mangler et toppsjikt med 0,12 mm masse (ca 230 tonn) på strekningen fra Hegge og frem til Kongsbergseter. Denne massen klarte dessverre ikke vår leverandør av masse å skaffe nå i høst. Den blir derfor kjørt på til våren, så snart snøen går. Dette skyldes altså ikke vår Entreprenør, men leverandøren av masse.

Med basis i ovennevnte og med referanse til gjeldene spesifikasjon, og så langt opp imot skogsbilvei klasse 3 som mulig som var en del av Entreprisen, godkjente Styret i veilaget utført arbeide innenfor avtalt budsjett.
 
Manglene masse inklusivt arbeide for det samme vil selvfølgelig først bli betalt når arbeide er utført til våren.
 
Mvh
Styrets leder, Dag A Nilsen