Velkommen til Sandsetdalen Veglag.

Sandsetdalen veglag ble stiftet 19/11-2005 med formål å drive og vedlikeholde Sandsetdalsvegen, finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For informasjon om Sandsetdalen, og litt bakgrunnen for opprettelsen av Sandsetdalen Veglag se egen side. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil eller mangler på sidene, og også hele "artikler" dersom noen føler kallet.

Vi finnes også på Facebook og informasjonen blir normalt først oppdatert der.

 

Meldinger:

15.03.2020

Årsmøte 2020 avlyses inntil videre !

 

På grunn av den pågående situasjonen rund COVID-19 viruset i Norge har styret besluttet å avlyse årsmøte for 2020.

Ytterligere informasjon om ny dato vil komme når situasjonen er mer avklart.

 

Regnskap for 2019 er tilgjengelig under seksjonen Dokumenter og her:

Regnskap 2019

 

Spørsmål eller kommentarer kan sendes styreleder

Dag Nilsen (dan@ramboll.com)

11.03.2020

Innkalling til årsmøte 2020!

 

Ordinært årsmøte i veglaget avholdes på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen Onsdag 08.04.2020 kl. 18.00.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet kan sendes til styret ved Dag Nilsen (dan@ramboll.com)

 

Agenda:

  1. Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne
  2. Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.
  3. Årsmelding fra styret. Årsmeldingen legges ut på nettet.
  4. Regnskap for foregående kalenderår. Regnskapet legges ut på nettet.
  5. Fastsette kontingent for 2021.
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styreleder og 3 styremedlemmer.
  8. Valg av revisor.
  9. Eventuelt.

09.01.2020

Oppdatering om nødåpning av bommen

 

Veglaget har hatt ytterligere kontakt med AMK Telemark. Vi har konkludert med at den beste og sikreste løsningen er å montere en nøkkelboks med kode  som vi deler med AMK sentralen.

 

Med dette har vi en sikker metode som ikke avhenger av ekstern hjelp, dårlig mobil forhold el. dersom ulykken er ute. Nøkkelboksen vil bli innkjøpt denne uken og installert til helgen. Vi vil også merke boksen så den er lett og se!

Vi mener dette er en god løsning som gir enda bedre og sikreste for alle i dalen våre. AMK Telemark er svært tilfreds med løsningen.

 

Fortsatt godt nytt år fra oss i styret!

30.12.2019

Angående nødåpning av bommen

 

AMK sentralen i Telemark og Vestfold er informert om at ved utrykning kan de åpne bommen med kort eller kontanter og få refundert utgiftene av Veglaget.

 

Fortsatt god jul og godt nytt år fra oss i styret!

25.09.2019

En forespørsel fra Skilaget!

 

Fjellguten skilag trenger hjelp til å forbedre skitraseen  og har send følgende melding:

 

Det jobbes nå med skiløypa innover i Sandsetdalen slik at det kan bli brukbare løyper med lite snø.

I den forbindelse blir det laget noen nye traseer som kun vil bli kjørt med snøscooter.

 

For å få gjort mest mulig nå i høst trenger vi hjelp til rydding og bæring av materialer til en klopp som må bygges.

Fint om de som har anledning til å hjelpe til kan ta kontakt med Knut Bøhler på tlf. 959 90 552. Jeg vil være på hytta i tiden 28.09 til ca. 7.10